Shipyard Construction Hoogezand Nieuwbouw (SCHN) B.V., Hoogezand