Privacybeleid

Riomar BV is uitgever van Binnenvaartkrant en beheert de websites binnenvaartkrant.nl, vlootschouw.nl, binnenvaartvlog.nl, binnenvaartcijfers.nl. De uitgeverij maakt gebruik van zakelijke en particuliere adressenbestanden ten behoeve van de distributie van Binnenvaartkrant. Riomar BV houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wanneer u zich abonneert op Binnenvaartkrant of één van de formulieren invult van onze websites, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Riomar BV te vallen. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en zal ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. Riomar BV verzorgt geen aanvullende diensten, waarvoor u wordt gevraagd persoonlijke gegevens te verstrekken. Riomar BV verzamelt geen gegevens en houdt dus ook geen bestanden bij van bezoekers van websites zoals social media en de verschillende websites die door Riomar BV worden onderhouden. De door u opgegeven persoonsgegevens ten behoeve van uw abonnement of onze website-aanvraagformulieren worden door Riomar BV verwijderd wanneer het lidmaatschap op Binnenvaartkrant wordt opgezegd of wanneer de actie, voortvloeiend uit het website-aanvraagformulier, is uitgevoerd.

Alle publicaties van Riomar BV – zowel op papier als digitaal – zijn vrij toegankelijk voor iedereen en het is daarom van Riomar BV geen doel om gegevens van de bezoekers van die websites of lezers van de krant te verzamelen, anders dan volledig geanonimiseerd om na te gaan hoeveel bezoekers en lezers worden bereikt.

Mocht u als lezer van onze krant of bezoeker van onze websites, toch de indruk hebben dat meer van u wordt gevraagd dan de strikt noodzakelijke gegevens, dan verzoeken wij u onmiddellijk contact op te nemen met Riomar BV via klantenservice@binnenvaartkrant.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar klantenservice@binnenvaartkrant.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Riomar BV zal binnen 10 werkdagen reageren op uw verzoek.

Wijzigingen

Riomar BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 13 juli 2021.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen Riomar BV via het e-mailadres klantenservice@binnenvaartkrant.nl.