De Binnenvaartkrant / Vlootschouw behoudt alle auteursrechten op alle tekst, grafische beelden en software die eigendom van De Binnenvaartkrant / Vlootschouw zijn, en machtigt u bij deze om de hierin gepubliceerde documenten elektronisch te kopiëren, uitsluitend voor het overdragen of bekijken van de informatie. U mag geen bestanden op deze website dupliceren, wijzigen of anderszins veranderen om ze door te sturen, en u mag de informatie hierin niet afdrukken zonder toestemming van De Binnenvaartkrant / Vlootschouw. Behalve zoals uitdrukkelijk hierboven bepaald, mag niets hierin worden opgevat als het verlenen van enige licentie of recht onder welk copyright, octrooi of handelsmerk van De Binnenvaartkrant / Vlootschouw dan ook.